Hydrotechnika

Jedną z domen działalności firmy JARMAR Sp. z o. o. są prace mające na celu budowę, przebudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych. Podczas realizacji robót budowlanych wykorzystujemy najbardziej zaawansowane i innowacyjne technologie dostępne na rynku specjalistycznych usług budowlanych, m.in.:

 • wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych metodami:
  • ciągłego wgłębnego mieszania gruntu: CDMM (ang.: Continuous Deep Mixing Method – Specjalistyczne urządzenie – Trencher, wykonujące przegrody w/w metodą, zbudowane jest z gąsienicowego podwozia z zamontowanym mieczem, na którym zamocowane są ruchome urządzenia skrawająco – mieszające, działające na zasadzie piły łańcuchowej. Urządzenie wykonuje przegrodę przeciwfiltracyjną w sposób ciągły (nieprzerwana przegroda przeciwfiltracyjna) na szerokość min 30 cm oraz na głębokość do 13 m. Urabiany grunt zostaje wymieszany z zainiekowaną (poprzez system przewodów rurowych połączonych z mieszalnikiem) mieszanką uszczelniającą.
  • iniekcja wysokociśnieniowa: Jet – Grouting. Technologia polega na lokalnym zniszczeniu przez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy istniejącej struktury gruntu przy jednoczesnym zmieszaniu / zastąpieniu materiału gruntowego z iniektem.
  • wgłębnego mieszania gruntu: DSM (ang.: Deep Soil Mixing) została wynaleziona w Japonii i jest coraz częściej stosowana na świecie do wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Jej zastosowanie doprowadza do radykalnego poprawienia właściwości mechanicznych istniejącego podłoża gruntowego, które po wymieszaniu z zaczynem cementowym przybiera formę tzw. cementogruntu.
 • wzmacnianie gruntu metodą zagęszczania impulsowego IC (ang. Impulse Compaction) to nowoczesna i bardzo wydajna technologia wzmacniania rozluźnionych gruntów przez powtarzalne ubijanie o charakterze impulsowym, prowadzące do poprawy parametrów fizycznych i mechanicznych gruntu, w tym zwłaszcza modułu ściśliwości i stopnia zagęszczenia. Przekazywanie energii udarowej w zagęszczane podłoże, do głębokości sięgającej w sprzyjających warunkach około 6,5 m (por. schemat), następuje z powierzchni terenu za pomocą specjalistycznego sprzętu, którego głównymi elementami są młot hydrauliczny i specjalna stopa uderzeniowa. Technologia IC może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami wzmocnienia podłoża. Nadaje się szczególnie do powierzchniowego zagęszczania dużych powierzchni użytkowych.

Realizujemy również zadania mające na celu budowę i modernizację budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych, m.in.:

 • jazy i tamy wodne;
 • stopnie wodne;
 • ściany szczelne z grodzic stalowych i PCV;
 • profilacja koryt rzek i cieków wodnych;
 • umacnianie i uszczelnianie koryt rzek i cieków wodnych, nasypów ziemnych i skarp wałów przeciwpowodziowych:
  • geomembranami PEHD;
  • geokratami;
  • koszami i materacami siatkowo-kamiennymi;
  • biodegradowalnymi matami kokosowymi;
  • siatkami stalowymi przeciwbobrowymi;
  • płytami JOMB.

Wyróżnia nas

Innowacyjność

Doświadczona kadra

Jakość i zaufanie