bpic bpic
aktualnie jesteś:    www.jarmar.eu / Kontakt

Kontakt

JARMAR Sp. z o.o.
NIP 774-298-59-86
Wola Łącka 1/1, 09-520 Łąck
e-mail: biuro@jarmar.eu

Edyta Pawluk
tel. 882-148-295
e-mail: edyta.pawluk@jarmar.eu


Numer rachunku bankowego:
53 9038 1014 2600 2714 3000 0010
B.S. Stara Biała O/Łąck

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000496447

Kapitał zakładowy 200 000,00 zł

Osoby do kontaktu:

Prezes: Jarosław Pawluk
tel. 604-990-353
e-mail: jaroslaw.pawluk@jarmar.eu

Dyrektor ds. Technicznych: Romuald Pawluk
tel. 606-340-902
e-mail: romuald.pawluk@jarmar.eu

Jarmar 2010, wszelkie prawa zastrzeżone