Realizacje

 • Rozbudowa ulicy Maszewskiej na odcinku od wybudowanego w roku 2015 fragmentu ulicy Maszewskiej do ulicy Długiej (droga wewnętrzna w zarządzie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Maszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą”.
 • Zamknięcie i rekultywacja wydzielonych podkwater nr Ia,  Ib,  II z istniejącego  składowiska odpadów  niebezpiecznych,  zlokalizowanego w Płocku, przy ulicy Długiej, na  działce o numerze  ewidencyjnym  41/2.
 • Modernizacja układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.
 • „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
 • Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – ul. Kolejowa i ul. Krakówka
 • Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów.
 • Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN S.A. w Płocku.
 • Budowa parkingu południowego przy Bramie Nr 1 ZP PKN ORLEN w Płocku wraz ze zmianami przebiegu ogrodzenia (w tym roboty sanitarne).
 • Przebudowa stacji uzdatniania wody „Góry” w Płocku.
 • Remont kapitalny dróg ogólnowydziałowych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.
 • Prace w branży sanitarnej etap II ( DOSTAWY + ROBOTY) – projekt 7346  w ramach zadania: „Wykonanie prac przygotowawczych (EarlyWorks) dotyczących realizacji budowy Kompleksu Olefin w ramach zadania inwestycyjnego nr 22019 pt. „Intensyfikacja produkcji Olefin w ZP Płock (Kompleks Olefin III)” – na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A w Płocku.
 • Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/ Chełmińskiej w Płocku.
  (projekt + budowa).
 • Wykonanie robót w branży sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.: Wykonanie prac przygotowawczych (EarlyWorks) dotyczących realizacji budowy Kompleksu Olefin w ramach zadania inwestycyjnego nr 22019 pt. „Intensyfikacja produkcji Olefin w ZP Płock (Kompleks Olefin III)”– projekt 7448 .
 • Wykonanie prac odtworzeniowych i naprawczych parkingu i infrastruktury po likwidacji Szpitala Tymczasowego przy obiekcie Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) w Płocku.

Wyróżnia nas

Innowacyjność

Doświadczona kadra

Jakość i zaufanie