Realizacje

Zadania z zakresu budowli hydrotechnicznych i wodno-inżynieryjnych

 • Likwidacja przecieku wału rzeki Bzury w miejscowości Kamion  (rok 2011)
 • Remont (przebudowa) wałów przeciwpowodziowych doliny Chmielewo (rok 2011)
 • Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Słupno i Wyszogród pow. płocki oraz Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewski
 • Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej – Etap I gm. Iłów i Młodzieszyn, pow. sochaczewski (rok 2012)
 • Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Ośnickiej w km 9+400-14+000 gm. Słupno pow. płocki (rok 2012)
 • Odcinkowa likwidacja przecieków wałów Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej – Etap II gm. Gąbin i Słubice, pow. płocki (rok 2012)
 • Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo-Drwały -Etap I gm. Wyszogród (rok 2012)
 • Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gminy Słubice pow. płocki. (rok 2012)
 • Remont budowli regulacyjnych RL/486 i 1/486 na lewym brzegu Wisły w m. Piaski (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie) (rok 2012)
 • Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów (rok 2013)
 • Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo – Drwały gm. Wyszogród – Etap II (rok 2013)
 • Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku (rok 2013)
 • Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów (rok 2013)
 • Zabezpieczenie erodowanego brzegu rz. Bzury w km 11 w m. Witkowice (gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew, woj. mazowieckie) (rok 2013)
 • Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów (rok 2014)
 • Bełdówka – ekoregulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, odcinek w km 0+000 – 5+750 gm. Poddębice, pow. poddębicki (rok 2014)
 • Odbudowa stopnia  na rzece Drzewiczce w  km 41+700 w miejscowości Trzebina  gm. Drzewica, pow. opoczyński (rok 2014)
 • Rzeka Odra – doszczelnienie lewego wału p. powodziowego, gm. Środa Śl., Miękinia (rok 2014)
 • Rzeka Ryksa – przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200 (rok 2014)

Zadania z zakresu robót ziemnych, drogowych, umocnieniowych i ogólnobudowlanych

 • Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łącku (rok 2010)
 • Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wilczkowie, gm. Wyszogród (rok 2010)
 • Remont dróg gminnych o nr 290731 W, 290724 W, 290706 W, 290701 W, 290702 W na terenie Gminy Łąck oraz ulic Miodowej i Pięknej w Łącku (rok 2011)
 • Przebudowę dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Choinek (rok 2011)
 • Przebudowa strefy wejściowej budynku biurowego, budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych – Płock, ul 1-go Maja 7b” (rok 2011)
 • Wykonanie instalacji solarnej wraz z osprzętem w budynku ul. Zubrzyckiego 37 w Płocku (rok 2011)
 • Rozwój obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Gozdowo poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego (rok 2012)
 • Rekultywacja składowiska odpadów w Bodzanowie- Łysej Górze (rok 2012)
 • Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów (rok 2013)
 • Utwardzenie dróg na terenie gminy (rok 2013)
 • Rekultywacja kwatery składowiska odpadów zlokalizowanego w Płocku przy ul. Długiej (rok 2013)
 • Wykonanie fundamentu pod prasę hydrauliczną (rok 2014)
 • Rozbiórka budynku mroźni i budynku magazynowego, znajdujących się na terenie zakładu Dr Oetker Dekor Sp. z o. o. w Płocku (rok 2014)

Wyróżnia nas

Innowacyjność

Doświadczona kadra

Jakość i zaufanie